Máy miễn dịch HUMAREADER (Đức)
Lượt xem 0
Quan tâm 0
Bình luận 0

Máy miễn dịch HUMAREADER (Đức)

-Cung cấp những thông tin cần thiết nhất về bệnh học.
-Dùng để khám phá, theo dõi, điều trị những bệnh cảnh đặc biệt trên nền tảng "miễn dịch".

Lượt xem 0
Quan tâm 0
Bình luận 0

Bình luận ()

Đặt lịch hẹn với Bác sỹ
Hỏi bác sĩ