Máy huyết học tự động 20 thông số Celltac α
Lượt xem 0
Quan tâm 1
Bình luận 0

Máy huyết học tự động  20 thông số Celltac α hãng Nihon Kodhen (Nhật)

Lượt xem 0
Quan tâm 1
Bình luận 0

Bình luận ()

Đặt lịch hẹn với Bác sỹ
Hỏi bác sĩ