Máy đông máu COATRON (Đức)
Lượt xem 0
Quan tâm 1
Bình luận 0

Máy đông máu COATRON (Đức)

- Cung cấp các thông tin liên quan đến yếu tố đông máu và chảy máu.
- Phục vụ công tác tiền phẫu hay theo dõi điều trị các bệnh chảy máu

Lượt xem 0
Quan tâm 1
Bình luận 0

Bình luận ()

Đặt lịch hẹn với Bác sỹ
Hỏi bác sĩ