CẬP NHẬT MỚI TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM MŨI DỊ ỨNG
Lượt xem 0
Quan tâm 0
Bình luận 0

CẬP NHẬT MỚI TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM MŨI DỊ ỨNG

Lược dịch và tổng hợp từ The 2017 Joint Task Force on Practice Parameters ( JTFPP) comprirising representatives from the American Acaademy of Allergy , Asthma, and Immunology (AAAI) , the American College of Allergy , Asthma and Immnology (ACAAI) , and the Joint Council of Allergy ,Asthma and Immunology , ARIA 2016

CÁC ĐIỂM KHÁC BIỆT CHÍNH BAO GỒM

 

VIÊM MŨI DI ỨNG THEO MÙA :

 

BỐI CẢNH 1: Nên sử dụng thuốc kháng Histamine uống và thuốc Corticoid xịt mũi hay sử dụng thuốc xịt mũi Corticoid đơn thuần ?

 

Khuyến cáo

 

JTFPP khuyến cáo : Nên sử dụng thuốc Corticoid xịt mũi đơn thuần hơn là kết hợp thuốc kháng Histamine và thuốc Corticoid xịt mũi . Dựa trên tổng quan y văn sự kết hợp không mang lại kết quả thuận lợi có ý nghĩa hơn là sử dụng đơn thuần ( mức độ khuyến cáo mạnh )

 

ARIA 2016:

 

Khuyến cáo có điều kiện ( tuỳ lâm sàng )

Dùng đơn thuần hoặc kết hợp :Khi dùng Corticoid xịt mũi đơn thuần mà đáp ứng kém thì dùng thêm Anti H1, khuyến cáo uống anti H1 thế hệ mới ít gây buồn ngủ

2008 guideline:

 So với guindline 2008 : khuyến cáo kết hợp thuốc kháng Histamine uống và thuốc Corticoid xịt mũi xem như là điều trị ban đầu đối với viêm mũi dị ứng theo mùa

BỐI CẢNH 2 :MONTELUKAST so với Corticoid xịt mũi

MONTELUKAST là thuốc đối kháng thụ thể Leucotrien

Có lợi ích lâm sàng giữa sử dụng thuốc đối kháng thụ thể Leucotrien với thuốc Corticoid xịt mũi đơn thuần trong điều trị ban đầu những trường hợp viêm mũi dị ứng theo mùa từ mức độ trung bình đến nặng ?

Khuyến cáo:

 Theo task force khuyến cáo rằng :điều trị ban đầu đối với viêm mũi dị ứng theo mùa mức độ trung bình đến nặng ở bệnh nhân trên 15 tuổi , các nhà lâm sàng khuyến cáo nên sử dụng Corticoid xịt mũi INCS hơn là sử dụng thuốc đối kháng thụ thể Leucotrien . Dựa trên các nghiên cứu phân tích Corticoid xịt mũi mang lại lợi ích lâm sàng lớn hơn thuốc kháng thụ thể đơn thuần đối với giảm triệu chứng mũi ( mức độ khuyến cáo mạnh )

BỐI CẢNH 3: Có nên sử dụng thuốc kháng thụ thể Leucotrien hay sử dụng kháng H1 uống?

ARIA 2016 : Đối với bệnh nhân hen + VMDU : Hen do kịch phát khi gắng sức hoặc do di ứng với Aspirin Dùng kháng Leucotrien có lợi hơn kháng Histamin uống .

Điều trị này là để đièu trị VMDU chứ không phải điều trị hen . Bệnh nhân hen vẫn phải dùng thuốc hen

Guideline 2008: trong các guideline trước không đề cập vấn đề này

 

BỐI CẢNH 4: Sử dụng phối hợp Corticoid xịt mũi và thuốc kháng histamin xịt mũi trong trường hợp VMDU theo mùa mức độ trung bình đến nặng ở trẻ trên 12 tuổi có nên không ?

Khuyến cáo :

 Theo taskforce : khuyến cáo các bệnh nhân có các triệu chứng trung bình đến nặng thì sự kết hợp corticoid xịt mũi với thuốc kháng histamine xịt mũi có thể được khuyến cáo . Dựa trên các nghiên cứu phân tích , có những lợi ích lâm sàng có ý nghĩa thống kê đối với sự giảm tổng điểm triệu chứng ở mũi khi sử dụng corticoid xịt mũi và thuốc kháng hítamine xịt mũi nhưng có khả năng tăng nguy cơ tác dụng phụ ( độ mạnh khuyến cáo: yếu )

ARIA 2016:

Khuyến cáo có điều kiện ( tuỳ lâm sàng) Dùng đơn thuần hoặc kết hợp

Trong vòng 2 tuần đầu : khi dùng corticoid xịt mũi+ Anti       H1 thì kết quả sẽ nhanh hơn

Guideline 2008 : chỉ ra rằng việc kê thuốc đồng thời có thể xem xét .

Tuy nhiên các nghiên cứu đã cho thấy cải thiện lâm sàng có ý nghĩa khi phối hợp thuốc kháng histamine

Trước đây chưa có thuốc có sự phối hợp cả 2 loại Corticoid và kháng histamine trong cùng 1 lọ xịt nên muốn sử dụng phối hợp thì phải sử dụng 2 loại thuốc xịt mũi riêng lẻ

Ngày nay đã có những thuốc có sự phối hợp sẵn 2 loại thuốc trong cùng 1 chai xịt mũi

Tuy nhiên việc sử dụng loại phối hợp sẵn 2 loại thuốc không phải lúc nào cũng tốt hơn là sử dụng đồng thời 2 loại thuốc xịt mũi riêng lẻ

Mặc dù đã có những công trình báo cáo việc sử dụng phối hợp 2 loại thuốc thì tốt hơn trong việc giảm các triệu chứng nhưng chi phí của nó đắt hơn khi sử dụng riêng lẻ

Việc sử dụng cả 2 loại thuốc cũng tăng nguy cơ tác dụng phụ hơn khi sử dụng 1 loại thuốc , cũng như mùi vị khó chịu

VIÊM MŨI DỊ ỨNG QUANH NĂM

Thuốc corticoid xịt mũi là lựa chọn đầu tiên

Kết hợp giữa Antihistamine uống / xịt và corticoid xịt mũi ( tăng hiệu quả )

Nên dùng kháng histamine H1 uóng hơn là thuốc kháng thụ thể Leutrien ( LTRA)

Nếu bệnh nhân có hen thì dùng LTRA

Các điều trị khác : Tránh dị nguyên , tránh khói bụi ô nhiễm môi trường ( thay đổi gen) , vệ sinh mũi ( nước muối , nước biển sâu) , thuốc co mạch , thuốc bền vững tế bào Mast, miễn dịch liệu pháp .

Nguồn: 

Sưu tầm bài  báo cáo của PGS TS Lâm Huyền Trân

Hội nghị khoa hoc cập nhật điều trị khiếm thính & bệnh lý TMH 2019

Ngày đăng: 13/11/2019

Lượt xem 0
Quan tâm 0
Bình luận 0

Bình luận ()

Đặt lịch hẹn với Bác sỹ
Hỏi bác sĩ