Quy trình khám bệnh điện tử
Lượt xem 0
Quan tâm 1
Bình luận 0
Với mong muốn mang lại lợi ích và sự tiện lợi nhất, tại An Khang Clinic chúng tôi áp dụng quy trình khám bệnh điện tử nhằm giảm thiểu thời gian chờ đợi của quý bệnh nhân xuống thấp nhất.

 

 Siêu Âm

 Khám thông thường

 Khám tại AKC
E-clinic

 BS.Viết và ký giấy chỉ định

 Giấy

 2 phút

 e

 0 phút

 Đi đóng tiền siêu âm

 Biên Lai

 5 phút

 Biên Lai

 0 phút

 Nộp biên lai siêu âm

 Biên Lai

 2 phút

 e

 0 phút

 Khám

 Giấy

 10 phút

 e

 10 phút

 Chờ nhận giấy kết quả

 Giấy

 5 phút

 e

 0 phút

 Đem nộp kết quả cho BS

 Giấy

 5 phút

 e

 0 phút

 BS. Đọc và phân tích kết quả

 Giấy

 2 phút

 e

 2 phút

 Tổng thời gian đợi khám siêu âm:

 31 phút

 

 12 phút

 

Như vậy thời gian đợi để khám thông thường phải mất 31 phút so với khám tại phòng khám điện tử AKCLINIC chỉ có 12 phút

Lượt xem 0
Quan tâm 1
Bình luận 0

Bình luận ()

Đặt lịch hẹn với Bác sỹ
Hỏi bác sĩ