ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Khi điền vào thông tin đặt hẹn, tôi đồng ý rằng:

1. Việc đặt hẹn trên trang web của Phòng khám đa khoa An Khang chỉ nhằm phục vụ cho mục đích lập kế hoạch.

2. Phòng khám đa khoa An Khang, nhân viên cũng như các bác sĩ của Phòng khám, người đã nhận đặt hẹn với bệnh nhân trên trang web của Phòng khám, sẽ không đồng ý cung cấp bất kỳ dịch vụ y tế, chẩn đoán hay thủ thuật điều trị nào cho người ký tên đặt hẹn cho đến khi người này đến đăng ký trực tiếp tại Phòng khám đa khoa An Khang.

3. Với bất kỳ sự tranh chấp hay yêu cầu bồi thường nào (bao gồm cả bồi thường thương tật) liên quan đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe mà bạn nhận được tại Phòng khám đa khoa An Khang nhưng không thể giải quyết bằng thỏa thuận giữa đôi bên, việc phân xử sẽ thuộc về bên thứ ba có thẩm quyền theo quy định của pháp luật Việt Nam.

 

Đặt lịch hẹn với Bác sỹ
Hỏi bác sĩ