BS CK I TRẦN MINH VŨ
Lượt xem 857
Quan tâm
BS CK I TRẦN MINH VŨ
BS CK I TRẦN MINH VŨ
BS Nội tổng hợp – Siêu âm
Chuyên khoa
Chẩn Đoán Hình Ảnh, Khoa Nội Tổng Hợp

Bằng cấp chuyên môn
- Tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa, Đại học Y Dược Huế, 1998
- Tốt nghiệp Sơ bộ chuyên khoa Nội thần kinh, Đại học Y Hà Nội, 2001.
- Tốt nghiệp Sơ bộ chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh, Đại học y dược Tp Hồ Chí Minh, 2009.
- Tốt nghiệp Chuyên khoa 1 Nội Tâm thần, Đại học Y Dược Tp Hồ Chí Minh, 2010

Quá trình công tác
- Khám và điều trị từ 1998.
- Siêu âm từ 2009

Thông tin liên hệ:

Tel: (08) 39302785 - 123

Email: tmvu@akclinic.com.vn

 

Đặt lịch hẹn với Bác sỹ
Hỏi bác sĩ