ThS. NGUYỄN THỊ THU HÒA
Lượt xem 1.6K
Quan tâm 1
ThS. NGUYỄN THỊ THU HÒA
ThS. NGUYỄN THỊ THU HÒA
Trưởng khoa xét nghiệm
Chuyên khoa
Khoa Xét Nghiệm

Bằng cấp chuyên môn
- Tốt nghiệp Cử nhân xét nghiệm tại trường Đại Học Y Dược Tp.HCM, 2000
- Tốt nghiệp Thạc sĩ y học chức năng tại trường Đại Học Y Dược Huế, 2013
- Chứng chỉ Quản trị nhân sự tại Viện quản trị doanh nghiệp, 2008
- Chứng chỉ Quản lý Bệnh viện tại Viện Y tế Cộng cộng Tp. Hồ Chí Minh, 2014
- Chứng chỉ An toàn sinh học trong phòng thí nghiệm tại Viện Pasteur Tp. Hồ Chí Minh, 2014
- Chứng chỉ Nội kiểm tra chất lượng xét nghiệm - Trung tâm kiểm chuẩn xét nghiệm - Sở Y tế, 2015.

Quá trình công tác
- Công tác tại khoa xét nghiệm Bệnh viện quốc tế Columbia, 2008
- Trưởng khoa Xét nghiệm, Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn, 2009 – 2014.
- Trưởng Khoa Xét Nghiệm, Phòng Khám Đa Khoa An Khang, từ 2014.
- Giảng viên đại học - Khoa dược đại học Lạc Hồng, từ 2013.

 

Thông tin liên hệ:

Tel: (08) 39302785 - 136

Email: ntthoa@akclinic.com.vn

 

Đặt lịch hẹn với Bác sỹ
Hỏi bác sĩ