BS. CKI NGÔ KIM HẢI
Lượt xem 1.7K
Quan tâm 3
BS. CKI NGÔ KIM HẢI
BS. CKI NGÔ KIM HẢI
Trưởng Khoa Nội Tiết Đái Tháo Đường
Chuyên khoa

Bằng cấp chuyên môn
- Năm 1987: Tốt nghiệp Bác sĩ Chuyên khoa I Nội Tổng Quát + Nội Tiết tại trường Đại Học Y Dược Tp.HCM.
- Năm 2004: Tốt nghiệp chuyên khoa I Nội tổng quát.

Quá trình công tác
- Từ năm 1987 – 2015: Phó Trưởng Khoa Nội Tiết tại Bệnh Viện Nguyễn Trãi Tp.HCM.

Thông tin liên hệ:

Tel: (08) 39302785 - 221

Email: nkhai@akclinic.com.vn

 

 

Đặt lịch hẹn với Bác sỹ
Hỏi bác sĩ